Posiadane akcje:
Wybierz inne ENEA

Liczba posiadanych akcji: